Saterdag, 08 Junie 2013

KENIKMATAN BERSEDEKAH

Diantara kenikmatan Sedekah  tersebut diantaranya :
1.Akan selalu ditambah nikmat hidupnya. “Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengikarai (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku amatlah pedih “ (Ibrahim : 7). Membayar zakat hakikatnya mensyukuri nikmat Allah terutama nikmat harta.
2.Harta akan terjaga . “ Jagalah harta kalian dengan zakat obatilah orang yang sakit dengan cara sedekah dan cegalah bala dengan berdoa ( H.R. al Khatibi dari Ibnu Mas’ud).
3.Jiwa akan bersih, suci dan ketenagan hidup akan didapati. “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Yang mereka itu tetap mendirikan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” ( al-Ma’aarij : 19-25 ) “Bertakwalah kepada Allah, sholatlah lima waktu, puasalah pada bulan yang telah ditentukan, tunaikanlah zakat harta kalian, yang dengan zakat itu dapat memperbaiki diri kalian dan taatlah orang yang memegang urusan kalian niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb-mu.” (H.R Hakim dari Abi Umamah)
4.Harta akan berkembang, berkah dan pintu rezeki akan selalu dibuka Allah. “Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagiMaha Mengetahui.” (Albaqoroh : 261) “ ……. Dan sedekah itu tidak akan menambah suatu harta kecuali harta itu akan semakin banyak, maka bersedekahlah kalian niscaya Allah akan merahmati kalian.” (HR Ibnu Abi Dunya)
5.Penghapus Kesalahan. “ Hasad itu dapat memakan kebaikan, Sebagaimana api memakan kayu dan sedekah itu dapat menghapus kesalahan Sebagaimana air memadamkan api, Adapun sholat itu merupakan cahaya bagi orang yang beriman dan puasa itu sebagai pelindung terhadap siksa apai neraka.” (HR Ibnuh Majah)Inilah diantara nikmat-nikmat yang akan diberikan Allah kepada mereka yang menunaikan zakat. Lalu apa yang masih menghalangi kita untuk segera berzakat? Ketahuilah kenikmatan-kenikmatan diatas merupakan kenikmatan di dunia saja belum lagi kenikmatan yang akan kita peroleh diakherat nanti. Subhanallah !
Jangan sampai penyesalan tak berguna, harta kekayaan yang dimiliki justru menjadi penyebab mendekamnya seseorang dalam neraka. Sebagaimana digambar Allah dalam Alquran surat Attaubah ayat 35. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”
Pada akhirnya semua berpulang kepada kita, firman sudah dibacakan, sabda sudah tertitahkan. Mari kita akan derajat kehidupan kita. Kemulian hidup, ketenagan dan kenikmatan hidup akan terasa jika tangan kita selalu diatas. Sebaliknya kehinaan, kegelisahan dan kesempitan hidup akan terasa dikarenakan tangan kita selalu ingin dibawah. Berzakatlah, berinfaqlah dan bersedekahlah niscaya Allah akan membuat kiat menjadi kaya.
Jadilah Muzakki dan katakanlah, “ Alangkah Indahnya Hidup ini tatkala kita dapat memberi