Vrydag, 07 Junie 2013

ANAK YATIM MENUNGGAK BIAYA SEKOLAH

Muji Rohmat, anak yatim itu bercita-cita menjadi seorang Dokter serta berjanjin membahagiakan sang Ibunda, harta terindah dan tersayang bagi dirinya. Tahun depan dia akan menyelesaikan pendidikannya  di kelas VII Madrasah Tsanawiah (MTS)  Nurul Hidayah sederajat dengan Sekolah Menegah Pertama Yayasan Pendidikan Al Mahbubiyah, Cilandak Timur Jakarta Selatan.

Muji di besarkan bersama adiknya Almarhumah Mega yang telah berpulang ke Rahmatuullah 1 Tahun yang lalu karena Tuberkolosis TBCAkut .  Penyakit itu diderita adiknya hampir 2 tahun lamanya. Penyakit yang besar kemungkinan terjadi  karena sanitasai lingkungan Rumah Kontrakan mereka yang berukuran 4 X 5 Meter tanpa jendela lah yang telah membawa mereka mengindap penyakit endemik itu. 

Sang Ibu adalah seorang Tukang Cuci dengan pendapatan kurang dari 700.000,- sebulan di tiga Rumah. Muji dan Ibunya juga di indikasi tertular TBC dan sedang dalam masa pengobatan dan penyembuhan TBC mereka.walau begitu dia tetap membanting tulang demi anak-anaknya meneruskan pendidikan agar mereka yang dicintainya itu. walau terkadang dia harus mengendong tubuh lemah Mega diatas tubuh ringkihnya hnaya untyuk mendapat santunan rutin di Majelis Darul Aytam setiap malam jum'at yang jumlahnya tidak seberapa itu.

Kini sepeninggal adiknya Mega, kembali Ujian itu datang kepada keluarganya, muji dan ibunya tidak sanggip membayar uang sekolahnya di Yayasan sehingga menunggak Rp. 2.261.500.- yang merupakan uang bayaran akumulaatif 1 tahun terakhir.  Sehingga Dia tercantam TIDAK BISA IKUT UJIAN / ULANGAN kenaikan Kelas. Adakah kita membiarkan Harapan Indah masa depan Muji dan Ibundanya  musnah  ???. Mari iklasakan diri kita membantu mereka

Salurkan Zakat Infak dan Shadaqah Anda ke Rekening :
Bank Mandiri No. Rek.1260004993787 An.Chuswatun Hassanah 
qq Yayasan Darul Aytam.
BNI No Rek. 273401364 an Drs.Setiawan qq.Yayasan Darul Aytam.
BCA 7650412197 An. Drs.Setiawan qq. Yayasan Darul Aytam.
Bagi Wakif di Malaysia sila transfer ke account 160018582289 maybank account 
atas nama Suzana Mohd Ali.


untuk Konfirmasi silahkan hubungi kami 
Ustadz Abi Zakky Setiawan 0823 50537123
Ustadzah Saffira Adanan  021 41415418                 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim,
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
orang-orang yang berbuat riya,dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
QS. al-Ma’un (107) : 1-7

----------------------------------------------------------------------